Regulamin

Sklep internetowy „Sense and Body store”  (dawniej Pana Kota sklep) działający pod adresem: https://store.senseandbody.com (dawniej http://panakotasklep.pl) jest prowadzony przez:

 

"Sense and Body spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
ul. Alzacka 8
03-972 Warszawa

 

wpisany do KRS pod numerem 0000159035, o numerze NIP 536-17-21-930 oraz  Regon 015447991.

 

Biuro Handlowe:

„Sense and Body” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Alzacka 8

03-972 Warszawa

 

Tel: +48 22 782 25 94

E-mail: sklep@panakotasklep.pl

Facebook: https://www.facebook.com/PanaKotasklep
Gadu-Gadu
: 56897268

 

Regulamin sklepu internetowego

"Sense and Body store" (dawniej:“Pana Kota Sklep”)

I. Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży luksusowych kosmetyków selektywnych przez firmę Sense and Body sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem URL: https://store.senseandbody.com (dawniej:http://panakotasklep.pl)

2.      Sprzedaż  odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą Sense and Body, zwaną dalej Sprzedającym.

3.      Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4.      Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.

 

II. Zasady dokonania zakupu

1.      Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert kupna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

2.      Kupujący składając zmówienie przedstawia Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego produktu.

3.      Kupujący może składać zamówienia przez 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej:

 https://store.senseandbody.com (dawniej:http://panakotasklep.pl). Prawidłowe wypełnienie

formularza Rejestracji jest podstawowym warunkiem realizacji zamówienia.

4.      Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się w ramach  czterech kroków: 1- wybór produktu (Do koszyka), 2- wybór sposobu dostawy i płatności 3- wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia, 4- potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.      W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła potwierdzenia przyjęcia zmówienia produktu wraz z numerem Zamówienia. Numer Zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w terminie do 3 dni roboczych (72 godziny) licząc od dnia  potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności z góry, o ile w chwili składania zamówienia produkty są dostępne w magazynie Sprzedającego.

Jeżeli produkt jest niedostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zawarcia umowy  i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną odpowiednio do sposobu złożonego zamówienia.

W przypadku, gdy Sprzedający otrzyma informację, że możliwa jest jedynie częściowa realizacja zmówienia zawiadomi o tym Kupującego drogą mailową i za jego zgodą dokona częściowej realizacji zamówienia.

Jeżeli dojdzie do częściowej realizacji zamówienia z powodu braku produktów Kupujący pokrywa koszty pierwszej przesyłki. Koszty przesyłek pozostałych części pierwotnego zamówienia pokrywa Sprzedający.

W przypadku, gdy Kupujący odmówi podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia nie dojdzie  do przyjęcia zamówienia. 

Sprzedający ustalił ceny produktów w polskich złotych z uwzględnieniem  podatku VAT. Cennik dostawy znajduje się https://store.senseandbody.com/webpage/dostawa.html.

Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie internetowej  Sprzedającego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów w  ramach bieżących wyprzedaży i innych akcji promocyjnych. To uprawnienie Sprzedającego nie odnosi się do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany ceny produktu.

Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne. Brak foli nie świadczy o braku oryginalności, w przypadku gdy taka praktyka stosowana jest przez producenta.

 

III. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony do Kupującego na terenie Polski można dokonać: a) za pośrednictwem serwisu Płatności.pl, b) pobranie (przy odbiorze przesyłki opłata uiszczana jest kurierowi) ,c) gotówką przy odbiorze (od grudnia 2018 - wycofana). Szczegóły dotyczące sposobów płatności https://store.senseandbody.com/webpage/formy-platnosci.html.
 2. Dostawa zamówionych produktów następuje przesyłką kurierską. Istnieje także możliwość odbioru osobistego (od grudnia 2018 - wycofana). Szczegóły dotyczące dostawy https://store.senseandbody.com/webpage/dostawa.html.
 3. Istnieje możliwość wystawienia  faktury VAT na wyraźne życzenie  Kupującego.

 

IV. Zasady reklamacji i zwrotu

 1. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy produkt: a) nie był używany; b) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folii, jeżeli taką posiadał; c) nie został w inny sposób zniszczony.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres  Sklepu.
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem,  Sprzedający zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy według sposobu wskazanego przez Kupującego w oświadczeniu. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy uiszczone przez Kupującego nie będą zwracane.
 4. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Sklepu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki do siedziby Sklepu. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wymieni produkt na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci cenę nabycia za reklamowany produkt wedle sposobu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedający pokryje także koszty dostawy reklamowanego produktu.
 7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt.
 8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Produkt należy odesłać do Sprzedającego na adres Sklepu z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki  wynikające ze strony kuriera.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na  adres Sklepu.

 

V. Polityka ochrony prywatności

1.   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.

2.   Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych  w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

3.   Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b)  o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.

4.   Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia, a za dodatkową zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.

5.   Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.

6.   Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.

7.   Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest „Sense and Body Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”.

8.   Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Administratorem Danych.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.   Zdjęcia przedstawiające produkty prezentowane na stronie www.store.senseandbody.com (dawniej:www.panakotasklep.pl)  znajdują się na niej za zgodą i wiedzą podmiotów, którym
przysługują prawa autorskie do tychże zdjęć.
 

2.   W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.

 

Regulamin uwzględnia obowiązujące przepisy ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów(...).

Regulamin  opracowany we współpracy z kancelaria prawną.